How to? Przemysł 4.0 - technologie, najlepsze praktyki, strategie.

Webinarium w ramach programu Diginno, realizowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji.
 
Temat: Nim wdrożysz IoT...

Prowadzący: Marcin Sikorski, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
 
Termin: 1 grudnia 2020, godz. 11.00 - 12.00